Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Το κρατικό φιλανδικό κανάλι παρουσιάζει τηλεφωνική σφυγμομέτρηση με επικεφαλίδα, «ο μισός σχεδόν φιλανδικός πληθυσμός θέλει την Ελλάδα έξω από την ευρωζώνη». Στη συνέχεια ο παρουσιαστής μιλάει για μια έρευνα που έγινε μέσω τηλεφώνου με συμμετοχή 1,000 ατόμων κυρίως από τη περιοχή του Ελσίνκι.

Αυτό που λέει στο τέλος και είναι μάλλον το σημαντικότερο ήταν ότι στο συγκεκριμένο σημείο της έρευνας η ερώτηση ήταν: «πρέπει η Φιλανδία να βοηθήσει τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με οικονομικά προβλήματα ή όχι;» Και το …56% απάντησε ότι η Φιλανδία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙΣΗ τους εταίρους της!!!

Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο και παράλληλα ότι οι Φιλανδοί ευρώ-σκεπτικιστες (True Finns) πουλάνε ακόμα και στο «ανεξάρτητο» κρατικό κανάλι!