Τώρα εσείς ακούσατε ραντεβού και φανταστήκατε αμέσως κεριά και χαλαρή μουσική στο βάθος. Βέβαια τώρα που το λέω σε συνδυασμό με τον Βενιζέλο το ραντεβού μπορεί να είχε κεριά αλλά στη μέση θα υπήρχε και ένα γουρουνόπουλο, μια κοκορέτσι, κοντοσούβλι, παιδάκια.

Στο ραντεβουδάκι λοιπόν αυτό συζητήθηκαν χαμηλόφωνα η κάλυψη των αποκλίσεων στον τρέχοντα προϋπολογισμό και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Και βέβαια αυτοί φάγανε καλά, εμένα όμως κάπως μου κάθισε αυτό το … η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών! Νααααα ένα κόκκαλο στο λάρυγγα μου κάθισε!