Επένδυση κοντά στο 1 δισεκατομμύριο Ευρώ θα κάνει η Μονή Πεντέλης και όμιλος επενδυτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών στον χώρο της Πεντέλης. Και ενώ η πρώτη αντίδραση ίσως είναι η πατροπαράδοτη καχυποψία απέναντι στην εκκλησία, αξίζει να δούμε πού οφελείται η κοινωνία στο σύνολό της:

– Διαχέεται στην αγορά 1 δισ. που αλλιώς θα καθόταν και θα αράχνιαζε σε κάποια ταμεία

– Εξοικονομούνται χρήματα από την ενέργεια που δε θα αγοραστεί από το εξωτερικό και ταυτόχρονα κερδίζει το κράτος από την μεταπώληση της παραγόμενης ενέργειας

– Δημιουργούνται θέσεις εργασίας

– Τονώνεται ο κλάδος των εναλλακτηκών πηγών ενέργειας

– Και φυσικά προστατεύεται και το περιβάλλον!

Ανεξάρτητα από τη θέληση της Μονής Πεντέλης να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μελετώντας καθαρά από την επιχειρηματική πλευρά της την επένδυση, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, δηλαδή κίνηση και παραγωγή χρημάτων.  Ίσως από τις κινήσεις των μοναχών πρέπει να παραδειγματιστεί και η κυβέρνηση και να στρέψει ιδιώτες και νομικά πρόσωπα όπως η Εκκλησία, να επενδύουν στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας μια αποτυχημένη πολιτική η οποία στηρίζεται στην υπέρμετρη φορολόγηση και στη γραφειοκρατία.