Η νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο αφορά 1,5 εκατομμύριο κτίσματα, αριθμός που από μόνος του προσδίδει στο όλο εγχείρημα μία ιδιαιτερότητα. Υποθέτοντας ότι η μέση οικογένεια στην Ελλάδα είναι τετραμελής και ότι η χώρα μας κατοικείται από 12 εκατομμύρια άτομα, τότε έχουμε συνολικά 3 εκατομμύρια οικογένειες. Άρα μία στις 2 οικογένειες έχει κάποιο αυθαίρετο κτίσμα!!! Άτιμε αυθάιρετε Έλληνα, ό,τι δηλώσεις είσαι και όπου θέλεις χτίζεις τελικα!

Advertisements