Αν σε έναν δείκτη συνυπολιγίσουμε το προσδόκιμο ηλικίας, τον αλφαβητισμό, την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής ανά τον κόσμο, τότε έχουμε τον ΔΑΑ (Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης). Μέσω αυτού του δείκτη κατατάσσουμε τις χώρες σε ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες ή υπανάπτυκτες. Πατήστε εδώ ή πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στον χάρτη του ΟΗΕ με τις διάφορες χώρες. Τουλάχιστον εκεί μας θεωρούν ανεπτυγμένους…

Advertisements