Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού
Γιορτάζουν: Ήσυχος Ησύχης, Ησυχία

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Συγγραφείς: Γιώργος Κοντογιάννης Παναγιώτης Βολάκης και Σοφία Χίντζιοιυ Κοντογιάννη

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Συγγραφείς: Γιώργος Κοντογιάννης
Παναγιώτης Βολάκης και
Σοφία Χίντζιοιυ Κοντογιάννη