Οι πορείες που ακολουθούνται μέχρι οι πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη

Οι πορείες που ακολουθούνται μέχρι οι πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη

 

Το μέγεθος κάθε κύκλου αντιστοιχεί στον αριθμό νεκρών και ανγοουμένων. Οι κόκκινοι κύκλοι είναι πλήρως επαληθευμένες πληροφορίες

Το μέγεθος κάθε κύκλου αντιστοιχεί στον αριθμό νεκρών και ανγοουμένων. Οι κόκκινοι κύκλοι είναι πλήρως επαληθευμένες πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο των NY Times: http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/world/europe/surge-in-refugees-crossing-the-mediterranean-sea-maps.html

Αν θέλετε να διαβάσετε το αφιέρωμά μας στον εμφύλιο της Συρίας, πατήστε εδώ

Advertisements